VlinderVeerkracht

Op 8 januari 2020 ben ik gestart met VlinderVeerkracht!

Vol vertrouwen ben ik het nieuwe decennium van deze eeuw ingestapt, want op 8 januari 2020 ben ik gestart met VlinderVeerkracht en ben ik naast mijn baan als intern begeleider op een basisschool inzetbaar voor begeleiding en advies binnen het Sociaal Domein en maatwerkbegeleiding op het gebied van onderwijs en zorg. Met VlinderVeerkracht houd ik me onder andere bezig met het oplossen van complexe casussen in opdracht van de Unit Complexe Zorgvragen van het Ministerie van VWS, heel mooi en dankbaar werk.